Toelichting Tijpoorten

Grote diepstekende containerschepen kunnen niet altijd 24 uur per dag het Scheldegebied bevaren. De periode waarin deze schepen kunnen op- of afvaren noemen we tijpoorten en is afhankelijk van hun diepgang en van het getij.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit berekent de tijpoorten en geeft per schip toelating om op of af te varen. Aangezien het tij elke dag anders is gelden er ook elke dag andere tijpoorten.

Op deze pagina vindt u de berekende tijpoorten voor verschillende diepgangen. Deze gelden voor de vaart van de Wandelaar tot het Zandvliet/Berendrecht sluizencomplex en vice versa.

Deze tijpoorten zijn berekend voor voorspelde astronomische waterstanden, voor een vaarweg op streefdiepten en voor specifieke snelheden op de deeltrajecten. Aangezien er door omstandigheden verhogingen en verlagingen van de voorspelde waterstanden en van de drempeldiepten kunnen optreden, of met andere snelheden gevaren wordt, zijn er afwijkingen van deze berekeningen mogelijk.

Aan de getoonde resultaten van de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Disclaimer – gebruiksvoorwaarden van deze webpagina.

Read more...

Read more...
Read more...