The Permanent Committee of Supervision on Scheldt Navigation (PC) is the highest organ in the organization of the Joint Nautical Management. It is responsible for a safe and smooth shipping traffic in the River Scheldt area. The PC was established in execution of Art. 9 § 2 of the treaty dated 19 April 1839 arranging the separation between Netherlands and Belgium. This article lays down that navigation on the River Scheldt, pilotage and buoyage will be subject to joint supervision, executed by common commissioners. Execution of common supervision is regulated by the Scheldt Regulations of 11 January 1995.

Read more...

Samenstelling

Uit de praktijk is gegroeid dat de Belgische (vanaf 1990 de Vlaamse) en Nederlandse regering elk twee commissarissen benoemen. Tot 1856 was er slechts één Nederlands permanente commissaris.

Huidige samenstelling:

Voor Nederland:

  • mevrouw mr. B.C.M. Gijsbers, directeur Maritieme Zaken van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid
  • de heer drs. J.A. Jacobs, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zee en Delta

Voor Vlaanderen:

  • mevrouw ir. I. Hoet, afdelingshoofd Haven- en Waterbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • mevrouw dr. ir. N. Balcaen, administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

J. Hollaers, Nederlands secretaris van de Permanente Commissie
R. Slabbinck, Vlaams secretaris van de Permanente Commissie

 

Read more...