Aanvaarding voorwaarden
Op de toegang tot en het gebruik van de website VTS-SCHELDT.NET zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. De beheerder van de website VTS-SCHELDT.NET behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Gebruik van de website
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van (delen van) de website is uitdrukkelijk verboden tenzij dit geschiedt met voorafgaande toestemming van de beheerder.

Registratie
De beheerder registreert de gegevens van de gebruikers van de website voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden door de beheerder uitsluitend voor aan de website gerelateerde aangelegenheden gebruikt en zullen noch voor commerciële noch voor andere doeleinden worden doorgegeven aan derden.

Afwijzing aansprakelijkheid
Hoewel de beheerder de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en/of de interpretatie daarvan.
De beheerder biedt voorts geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk dan wel permanent geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.
Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die niet in eigendom zijn van de beheerder van de website VTS-SCHELDT.NET zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website VTS-SCHELDT.NET. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van die andere websites of bronnen en het gebruik en/of de interpretatie daarvan.

Read more...