GNB-Verdrag

Verdrag inzake het Gemeenschappelijk Nautisch beheer (Middelburg 21 december 2005) 

Het GNB-verdrag vormt de bekroning van een nautische samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen die in 1839 is gestart. Het is niet alleen een eindpunt, maar evenzeer het startpunt van verdere versterking van de samenwerking. Met de uitdaging om het veiligheids- en vlotheidsniveau verder te verbeteren, ondanks de schaalvergroting van de scheepvaart. 

In het verdrag zijn formele afspraken gemaakt over:

  • de doelstellingen van het GNB
  • het toepassingsgebied
  • de taken en opdrachten van de Permanente Commissie
  • de taken en opdrachten van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
  • de nautische ketenwerking
  • de wijzigingen aan het Scheldereglement 

Bij de uitvoering van het verdrag genieten de volgende elementen prioritaire aandacht: 

  • het uitwerken van een nautische ketenwerking
  • het opstellen van een preventief en curatief veiligheidsplan voor het Scheldegebied
  • het vaststellen van het precieze toepassingsgebied van het verdrag
  • de officiële inrichting van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en het Gemeenschappelijk Nautisch Secretariaat

 

Voor Vlaamse zijde:

 

Voor Nederlandse zijde: (www.overheid.nl)

Read more...